english version   česká verze
 
 


Časopis Typografia
byl založen v roce 1888 jako odborný a vzdělávací časopis českých polygrafů a typografů.

Existuje nepřetržitě s výjimkou krátkých přerušení za první a druhé světové války a v letech 1991 – 1995. V roce 2013 si Typografia připomněla 125 let od svého založení. Do Typografie vždy přispívali významní odborníci v oboru.

Ovšem žádný časopis, byť se sebeslavnější tradicí, samozřejmě nemůže žít z minulosti. Typografia je dnes moderním časopisem, jehož cílem je objektivně a věcně informovat o dění v oboru a stejně jako kdysi napomáhat zvyšování kvalifikace.


Čím se Typografia odlišuje od ostatních polygrafických periodik?

Typografia je manažerským časopisem, který se orientuje na současné dění v polygrafii. Neunavuje čtenáře dlouhými technickými popisy strojů, ale snaží se podchytit nejdůležitější aktuální trendy. Specialitou, která má mezi čtenáři velký ohlas, jsou debaty u kulatého stolu, v nichž odborníci probírají ožehavá a nová témata. Nechybí aktuality z odborného života. Typografia propojuje tiskařskou techniku, design a typografii. Obálky časopisu Typografia jsou vždy originálními autorskými díly, autoři obálky představují svoje práce také na grafické dvoustraně čísla.
Typografia dlouhodobě spolupracuje s odbornými školami. Již čtvrtým rokem funguje náš ojedinělý projekt Typografia digitální. Jedná se o samostatnou přílohu každého čísla, která je tištěná digitálním tiskem. Články v této části se zaměřují na problematiku digitálního tisku a celá příloha zároveň umožňuje srovnat kvalitu černobílého a barevného digitálního tisku s ofsetem. Typografia digitální je tak prvním časopisem o digitálním tisku v České republice, který je tištěný digitálním tiskem a ukazuje možnosti této stále se rozvíjející technologie. V souvislosti s Typografií digitální nabízíme dodavatelům digitálních tiskových strojů a dodavatelům papírů zajímavé možnosti komerční spolupráce. Redakční rada časopisu je složena z polygrafických odborníků.

Předseda redakční rady: Milan Maršo
Redakční rada: Jaroslav Hruška, Zdeňka Maršová, Vladislav Najbrt, Jan Opletal,
Jan Sehnal, Jiří Zápotocký
Zahraniční partneři: Thomas Helbig, Kurt K. Wolf, Ľubomír Krátky

Vydavatelem časopisu Typografia je společnost Digirama s.r.o.
Od roku 2015 je vydávání časopisu Typografia pozastaveno.